Përdorues i ri


Llogari Student

Parent llogari

Llogari Teacher


  • Lloji i llogarisë "prind" të japë një llogari të studentëve me të drejtë për të parë aktivitete të bërë nga fëmijët e tyre (llogari e studentëve);

  • Një prind mund të krijojnë detyrat e shtëpisë në shumë gjuhë për fëmijët e tyre; Çdo fëmijë mund të bëjë detyrat e shtëpisë në gjuhën e tij të preferuar;

  • Një prind mund të shikoni të gjitha detyrat e shtëpisë e fëmijëve dhe rezultatet;

  • Prind mund të njoftohen me e-mail për detyrat e shtëpisë e fëmijëve, ushtrime të ri dhe lajme të tjera;

  • Të gjitha llogaritë janë falas, por llogaria juaj mund të fshihen pa njoftim nëse ju nuk përputhen me kushtet e kësaj faqe;

Krijo llogari prind Krijo llogari prind