Përdorues i ri


Llogari Student

Parent llogari

Llogari Teacher


  • Lloji i llogarisë "mësues" të japë një llogari prind me të drejtën për të krijuar klasa për studentët (llogari e studentëve);

  • Një mësues mund të krijojnë detyrat e shtëpisë në shumë gjuhë për nxënësit e tyre; Çdo nxënës mund të bëjë detyrat e shtëpisë në gjuhën e tij;

  • Mësuesi mund të shikoni detyrat e shtëpisë e bërë nga studentët e tij;

  • Mësuesi mund të njoftohen me e-mail për ushtrime të ri dhe lajme të tjera;

  • Të gjitha llogaritë janë falas, por llogaria juaj mund të fshihen pa njoftim nëse ju nuk përputhen me kushtet e kësaj faqe;

Krijo llogari mësues Krijo llogari mësues