Përdorues i ri


Llogari Student

Parent llogari

Llogari Teacher


  • Studenti llogari është një llogari për fëmijët që do të mësojnë matematikë;

  • Nëse keni një llogari të studentëve, të gjitha testet do të regjistrohet dhe mund të shikohet nga prindërit apo mësuesit;

  • Një student mund të marrin pjesë në një klasë. Klasat janë të krijuar nga mësuesit;

  • Pasi pranuan në klasë, nxënësit mund të kenë detyra shtëpie për të bërë. Detyrat e shtëpisë janë të krijuar nga mësuesit. Ju mund ta lexoni atë në gjuhën tuaj të preferuar;

  • Gjithashtu, prindërit mund të krijojnë detyrat e shtëpisë për fëmijët e tyre;

  • Secili student do të njoftohen me e-mail për detyrat e shtëpisë së tij dhe lajme të tjera;

  • Të gjitha llogaritë janë falas, por llogaria juaj mund të fshihen pa njoftim nëse ju nuk përputhen me kushtet e kësaj faqe;

Krijo llogari student Krijo llogari student