Romania / Algebra / Primara / Clasa a-IV-a


Numerele naturale de la 0 la 1000000 Tabla inmultirii Tabla impartirii Clase (unitati, mii, milioane) Scrierea numerelor cu cifre romane Ordinea efectuarii operatiilor Folosirea parantezelor rotunde si patrate
Prezentare Exercitii

La sf�rsitul clasei a-IV-a elevul va fi capabil:

  • sa �nteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor naturale;
  • sa scrie, sa citeasca, sa compare, sa estimeze si sa ordoneze numere naturale ;
  • sa utilizeze numere fractionare pentru a exprima subdiviziuni ale �ntregului;
  • sa efectueze operatii de adunare si scadere cu numere fractionare;
  • sa efectueze operatii de adunare, si scadere a numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor de calcul si a proprietatilor operatiilor;
  • sa efectueze operatii de �nmultire si �mpartire cu rest a numerelor naturale, utiliz�nd proprietatile operatiilor si algoritmii de calcul;