Romania / Algebra / Primara / Clasa a-VI-a


Numere naturale Numere rationale pozitive Rapoarte si proportii Numere intregi
Prezentare Exercitii

La sf�rsitul clasei a-VI-a elevul va fi capabil:

  • sa scrie, sa citeasca, sa compare si sa re-prezinte pe axa numere �ntregi si numere rationale pozitive;
  • sa efectueze calcule cu numere �ntregi si rationale pozitive ;
  • sa aproximeze numere rationale pozitive, pentru a verifica validitatea unor calcule;
  • sa utilizeze elemente de logica, de teoria multimilor si de divizibilitate, pentru a justifica valoarea de adevar a unor enunturi;
  • sa utilizeze ecuatii de tipul x�a=b; x�a=b; x:a=b si inecuatii de tipul x�a<b; x�a<b; x:a<b , unde a si b sunt numere rationale pozitive