Romania / Algebra / Primara / Clasa a-VII-a


Multimea numerelor intregi Multimea numerelor rationale Multimea numerelor reale Calcul algebric Ecuatii si sisteme de ecuatii. Inecuatii
Prezentare

La sf�rsitul clasei a-VII-a elevul va fi capabil:

  • sa scrie, sa citeasca, sa compare si sa reprezinte pe axa numere reale;
  • sa sa efectueze calcule cu numere reale, utiliz�nd proprietatile operatiilor;
  • sa aproximeze numere reale, pentru a verifica validitatea unor calcule;
  • sa utilizeze elemente de logica si elemente de teoria multimilor pentru a stabili valoarea de adevar a unor enunturi;
  • sa utilizeze elemente de calcul algebric pentru simplificarea unor formule de calcul;