Novi korisnik


Student računa

Parent račun

Učitelj račun


  • Račun student je račun za djecu koji žele naučiti matematike;

  • Ako ste student račun, svi testovi će biti evidentirani i mogu biti pregledani od strane roditelja ili nastavnika;

  • A student može sudjelovati u jednoj klasi. Nastava se created by nastavnika;

  • Nakon prihvaćene u klasi, student može imati domaću učiniti. U domaća je kreirana od strane nastavnika. Možete ga pročitati u vašem omiljenom jeziku;

  • Osim toga, roditelji mogu stvoriti domaću zadaću za svoju djecu;

  • Svaki student će biti obaviješten putem e-pošte o njegovu domaću i druge vijesti;

  • Svi računi su besplatni, ali vaš korisnički račun može biti obrisana bez prethodnog upozorenja, ako nisu u skladu s uvjetima ovog site;

Kreiraj račun student Kreiraj račun student