משתמש חדש


חשבון סטודנט

ההורה חשבון

המורה לחשבון


  • את סוג החשבון "האב" להאריך סטודנט עם חשבון הזכות לראות את הפעילות נעשה על ידי ילדיהם (סטודנט החשבון);

  • אב בית יכול ליצור רב לילדיהם; כל ילד יכול לעשות את שיעורי הבית שלו בשפה המועדפת;

  • הורה יכול להציג את כל שיעורי הבית של הילדים, והתוצאות;

  • ההורה יכול לקבל הודעה בדוא"ל על שיעורי הבית של הילדים, תרגילים חדשים ועוד חדשות;

  • כל החשבונות הינם ללא תשלום אך את החשבון ניתן למחוק ללא הודעה מוקדמת, אם עדיין לא תואמות את תנאי אתר זה;

צור חשבון האב צור חשבון האב