משתמש חדש


חשבון סטודנט

ההורה חשבון

המורה לחשבון


  • את סוג החשבון "מורה" הורה להאריך את החשבון עם הזכות ליצור עבור תלמידי כיתות (סטודנט החשבון);

  • מורה יכול ליצור רב שיעורי הבית שלהם עבור התלמידים; כל תלמיד יכול לעשות את שיעורי הבית שלו בשפה;

  • המורה יכול להציג את שיעורי הבית שלו נעשה על ידי תלמידים;

  • המורה יכול לקבל הודעה בדוא"ל על תרגילים חדשים ועוד חדשות;

  • כל החשבונות הינם ללא תשלום אך את החשבון ניתן למחוק ללא הודעה מוקדמת, אם עדיין לא תואמות את תנאי אתר זה;

צור חשבון המורה צור חשבון המורה