משתמש חדש


חשבון סטודנט

ההורה חשבון

המורה לחשבון


  • החשבון הוא חשבון סטודנט לילדים המעוניין ללמוד מתמטיקה;

  • אם יש לך חשבון סטודנט, כל הבדיקות יתועדו וכן ניתן לצפות על ידי ההורים או מורים;

  • כל סטודנט יכול להשתתף כתה. השיעורים הם נוצרו על ידי מורים;

  • לאחר הסכמת בתוך הכיתה, התלמיד יכול לעשות בית שיהיה. את שיעורי הבית הם נוצרו על ידי המורים. אתה יכול לקרוא את זה בשפה המועדפת עליך;

  • כמו כן, הורים יכולים ליצור את שיעורי הבית של הילדים שלהם;

  • כל תלמיד יקבל הודעה בדוא"ל על שיעורי הבית שלו ועוד חדשות;

  • כל החשבונות הינם ללא תשלום אך את החשבון ניתן למחוק ללא הודעה מוקדמת, אם עדיין לא תואמות את תנאי אתר זה;

צור חשבון סטודנט צור חשבון סטודנט