SISSELOGIMINE

Sisse logima:

Parool:

UUS KASUTAJA

Üliõpilane konto Parent konto Õpetaja konto

Konfiguratsioon

UUDISKIRI

Rumeenia


Aasta uuringu Gruppidesse Programmid uuringute

Algebra

1. aasta Looduslik numbrid 1-10   Harjutused
1. aasta Looduslik numbrid 0-30   Harjutused
1. aasta Looduslik numbrid 0-100   Harjutused
2. aasta Looduslik numbrid 0-100   Harjutused
2. aasta Üle tasemel   Harjutused
2. aasta Looduslik numbrid 0-1.000     Harjutused
3. aasta Looduslik numbrid 0-1.000 Vikipeedia Harjutused
3. aasta Looduslik numbrid 0-10.000 Vikipeedia Harjutused
3. aasta Korrutamine   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Osakond   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Tellimus tegevuse   Vikipeedia Harjutused
3. aasta Kasutades sulgudes   Vikipeedia Harjutused
4. aasta Looduslik numbrid 0-1000000 Vikipeedia Harjutused
4. aasta Korrutades tabelis   Vikipeedia Harjutused
4. aasta Osakond   Vikipeedia  
4. aasta Klassid (ühik, tuhat, miljon)      
4. aasta Kirjutamine rooma numbritega   Vikipeedia  
4. aasta Tellimus tegevuse   Vikipeedia Harjutused
4. aasta Kasutades sulgudes   Vikipeedia  
5. aasta Looduslik numbrid   Vikipeedia  
5. aasta Teadlikkuse füüsiline number võimsus   Vikipeedia  
5. aasta Arvsõna süsteem   Vikipeedia  
5. aasta Hulgateooria   Vikipeedia  
5. aasta Rational number   Vikipeedia  
5. aasta Matemaatiline keskmine kahe või enama numbrid   Vikipeedia  
5. aasta Murd   Vikipeedia  
5. aasta Protsenti   Vikipeedia  
6. aasta Looduslik numbrid   Vikipeedia  
6. aasta Positiivne ratsionaalne arv   Vikipeedia  
6. aasta Fraktsioonid ja protsenti Vikipeedia Harjutused
6. aasta Täisarv   Vikipeedia  
7. aasta Täisarv seatud   Vikipeedia  
7. aasta Inimesed numbrite seatud   Vikipeedia  
7. aasta Sisustus numbrid seatud   Vikipeedia  
7. aasta Algebrallinen arvutused      
7. aasta Võrrandid ja süsteemi võrrandid   Vikipeedia  
7. aasta Inequations   Vikipeedia  
8. aasta Sisustus arv   Vikipeedia  
8. aasta Funktsioonid   Vikipeedia  
8. aasta Võrrandid ja inequations   Vikipeedia  
9. aasta Hulgateooria   Vikipeedia  
9. aasta Elements of Mathematical Logic   Vikipeedia  
9. aasta Funktsioonid   Vikipeedia  
10. aasta Sisustus arv   Vikipeedia  
10. aasta Funktsioonid ja võrrandid   Vikipeedia  
10. aasta Loendamise meetodid      
11. aastast Elemendid Maatriksalgebra   Vikipeedia  
11. aastast Systems Lineaarvõrrandisüsteem   Vikipeedia  
11. aastast Piiri funktsioon   Vikipeedia  
11. aastast Funktsionaalsest järjepidevusest   Vikipeedia  
11. aastast Derivability      
12. aasta Grupid   Vikipeedia  
12. aasta Sõrmused   Vikipeedia  
12. aasta Korpus      
12. aasta Sõrmused ja korpuse morphism      
12. aasta Polünoomi rõngad   Vikipeedia  
12. aasta Primitiivid      
12. aasta Määratud integraal   Vikipeedia