Bagong user


Mag-aaral ng account

Parent account

Guro ng account


  • Ang account na uri ng "guro"-extend ng isang magulang na account na may karapatan na lumikha ng mga klase para sa mga mag-aaral (estudyante account);

  • Isang guro ay maaaring gumawa ng multilingual araling-bahay para sa kanilang mga mag-aaral; bawat mag-aaral ay maaaring gawin ang araling-bahay sa kanyang wika;

  • Ang mga guro ay maaaring tingnan ang mga araling pambahay na ginawa ng kanyang mga mag-aaral;

  • Ang mga guro ay pasasabihan sa pamamagitan ng email tungkol sa bagong mga ehersisyo at iba pang mga balita;

  • Lahat ng mga account ay walang bayad ngunit ang iyong account ay maaaring tinanggal nang walang abiso kung hindi ka sumunod sa mga tuntunin ng site na ito;

Lumikha ng account guro Lumikha ng account guro