Νέος χρήστης


Φοιτητής λογαριασμό

Μητρική λογαριασμό

Δάσκαλος λογαριασμό


  • Το είδος λογαριασμού "μητρικής" παρατείνει ένα λογαριασμό φοιτητής με το δικαίωμα για να δείτε τις δραστηριότητες γίνει με τα παιδιά τους (λόγω φοιτητής)?

  • Ο γονέας μπορεί να δημιουργήσει πολύγλωσση σπίτι για τα παιδιά τους? Κάθε παιδί μπορεί να κάνει το σπίτι στη γλώσσα της προτίμησής του?

  • Ο γονέας μπορεί να δει όλα τα μαθήματα των παιδιών και τα αποτελέσματα?

  • Ο γονέας μπορεί να ειδοποιηθείτε με email για το σπίτι των παιδιών, νέων ασκήσεις και άλλα νέα?

  • Όλοι οι λογαριασμοί είναι δωρεάν, αλλά ο λογαριασμός σας μπορεί να διαγραφεί δεν ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τους όρους αυτού του site?

Δημιουργία λογαριασμού μητρική Δημιουργία λογαριασμού μητρική