Νέος χρήστης


Φοιτητής λογαριασμό

Μητρική λογαριασμό

Δάσκαλος λογαριασμό


  • Το είδος λογαριασμού "δάσκαλος" παρατείνει ένα λογαριασμό με τη μητρική δικαίωμα να δημιουργήσουν τάξεις για τους σπουδαστές (λόγω φοιτητής)?

  • Ένας καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει πολύγλωσση σπίτι για τους μαθητές τους? Κάθε μαθητής μπορεί να κάνει το σπίτι στη γλώσσα του?

  • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει το σπίτι γίνεται από τους μαθητές του?

  • Ο δάσκαλος μπορεί να ειδοποιηθείτε με email για νέες ασκήσεις και άλλα νέα?

  • Όλοι οι λογαριασμοί είναι δωρεάν, αλλά ο λογαριασμός σας μπορεί να διαγραφεί δεν ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τους όρους αυτού του site?

Δημιουργία λογαριασμού δάσκαλος Δημιουργία λογαριασμού δάσκαλος