BELéPéS

Bejelentkezés:

Jelszavát:

ÚJ FELHASZNÁLÓ

Hallgatói számla Parent account Tanári számla

Konfigurációs

HíRLEVéL

Románia


Tanulmányi évet Fejezetekre Programok tanulmányok

Algebrában

1. év Természetes számok 1-10   Gyakorlatokat
1. év Természetes számok 0-30   Gyakorlatokat
1. év Természetes számok 0-100   Gyakorlatokat
2. év Természetes számok 0-100   Gyakorlatokat
2. év Szint felett   Gyakorlatokat
2. év Természetes számok 0-1.000     Gyakorlatokat
3. év Természetes számok 0-1.000 Wikipédiából Gyakorlatokat
3. év Természetes számok 0-10.000 Wikipédiából Gyakorlatokat
3. év Többszörözés   Wikipédiából Gyakorlatokat
3. év Szétválás   Wikipédiából Gyakorlatokat
3. év Végzésével műveletek   Wikipédiából Gyakorlatokat
3. év Using zárójel   Wikipédiából Gyakorlatokat
4. év Természetes számok 0-1.000.000 Wikipédiából Gyakorlatokat
4. év Szaporodás table   Wikipédiából Gyakorlatokat
4. év Szétválás   Wikipédiából  
4. év Osztályok (egység, ezer, millió)      
4. év Római számok írása   Wikipédiából  
4. év Végzésével műveletek   Wikipédiából Gyakorlatokat
4. év Using zárójel   Wikipédiából  
5. év Természetes számok   Wikipédiából  
5. év Emelés természetes szám a hatalmat   Wikipédiából  
5. év Számjegy rendszer   Wikipédiából  
5. év Halmazelméleti   Wikipédiából  
5. év Racionális szám   Wikipédiából  
5. év Számtani átlaga, két vagy több szám   Wikipédiából  
5. év Töredéke   Wikipédiából  
5. év Százalékkal   Wikipédiából  
6. év Természetes számok   Wikipédiából  
6. év Pozitív racionális szám   Wikipédiából  
6. év Törtek és százalékos Wikipédiából Gyakorlatokat
6. év Egészek   Wikipédiából  
7. év Egészek set   Wikipédiából  
7. év Racionális számok halmaza   Wikipédiából  
7. év Valós számok set   Wikipédiából  
7. év Algebrai számítások      
7. év Egyenletek és egyenlet-rendszer   Wikipédiából  
7. év Inequations   Wikipédiából  
8. év Valós számok   Wikipédiából  
8. év Funkciói   Wikipédiából  
8. év Egyenletek és inequations   Wikipédiából  
9. év Halmazelméleti   Wikipédiából  
9. év Az Elements of Mathematical Logic   Wikipédiából  
9. év Funkciói   Wikipédiából  
10. év Valós számok   Wikipédiából  
10. év Funkciók és egyenletek   Wikipédiából  
10. év Számolási módszer      
11 év Elements of mátrix algebra   Wikipédiából  
11 év Rendszerek lineáris egyenlet   Wikipédiából  
11 év Határ A függvény   Wikipédiából  
11 év A funkcionális folyamatosság   Wikipédiából  
11 év A Derivability      
12 év Csoportokban   Wikipédiából  
12 év Gyűrűkkel   Wikipédiából  
12 év Szervére      
12 év Gyűrűk és corps morphism      
12 év Polinom gyűrűk   Wikipédiából  
12 év Primitívekből építkezhetsz      
12 év Integrálási határozott   Wikipédiából  

Geometriát

1. év Geometriai objektumok     Gyakorlatokat
2. év Geometriai objektumok      
2. év Mértékegységekre      
2. év A mérési idő      
3. év Geometriai objektumok      
3. év Mértékegységekre   Wikipédiából  
4. év Vonalakat   Wikipédiából  
4. év 2D-s objektumok geometriai   Wikipédiából  
4. év Geometriai objektumok szimmetria tengelye      
4. év Határain kiszámításakor   Wikipédiából  
4. év Mértékegységek fordítását   Wikipédiából  
5. év Geometriai objektumok   Wikipédiából  
5. év Az objektum építése használatával szimmetria és fordítás      
5. év Geometriai objektumok      
5. év Mértékegységekre   Wikipédiából  
6. év Geometriai objektumok      
6. év Geometriai objektumok      
6. év Sort   Wikipédiából  
6. év Szögekkel   Wikipédiából  
6. év Háromszöggel   Wikipédiából  
6. év Függőlegesség   Wikipédiából  
6. év Párhuzamossági   Wikipédiából  
6. év Négyszögnek   Wikipédiából  
7. év Ismertető      
7. év Hasonló háromszögek   Wikipédiából  
7. év Metrikus kapcsolatok derékszögű háromszög   Wikipédiából  
7. év Körbe   Wikipédiából  
8. év Közötti kapcsolatok pontok, vonalak és síkok      
8. év merőleges vetülete egy síkban      
8. év Kiszámításakor területek és mennyiségek      
9. év Vectorokat      
9. év Vektor kalkulus      
10. év Descartes-féle koordináta két dimenzióban      
10. év Koordinátáit a vektor két dimenzióban      
10. év Egyenlet egy egyenes vonal két dimenzióban      
10. év Párhuzamosság feltételek      
10. év Függőlegesség feltétel      
10. év Távolság és terület számítás