LOGIN

Login:

Passord:

NY BRUKER

Student-konto Overordnet konto Lærer konto

Konfigurering

NEWSLETTER

Romania


åR av studium Kapittler Programer av studier

Algebra

1. klasse Naturlige antall er   øVelser
1. klasse Naturlige antall er   øVelser
1. klasse Naturlige antall er   øVelser
2. år Naturlige antall er   øVelser
2. år Over nivå   øVelser
2. år Naturlige antall er     øVelser
3. år Naturlige antall er Wikipedia øVelser
3. år Naturlige antall er Wikipedia øVelser
3. år Multiplikasjon   Wikipedia øVelser
3. år Deling   Wikipedia øVelser
3. år Rekkefølge av drift   Wikipedia øVelser
3. år Brukparentes   Wikipedia øVelser
4de år Naturlige antall er Wikipedia øVelser
4de år Multiplikasjonstabell   Wikipedia øVelser
4de år Deling   Wikipedia  
4de år Klasser (enhet, tusen, million)      
4de år Skrivende romer paginerer   Wikipedia  
4de år Rekkefølge av drift   Wikipedia øVelser
4de år Brukparentes   Wikipedia  
5te år Naturlig antall   Wikipedia  
5te år Heve naturlig antall til å drive   Wikipedia  
5te år Siffersystem   Wikipedia  
5te år Mengdelære   Wikipedia  
5te år Rasjonell antall   Wikipedia  
5te år Matematisk gjennomsnitt er eller mer antall   Wikipedia  
5te år Brøkdel   Wikipedia  
5te år Prosent   Wikipedia  
6te år Naturlig antall   Wikipedia  
6te år Positiv rasjonell antall   Wikipedia  
6te år Brøkdeler og prosent Wikipedia øVelser
6te år Heltall   Wikipedia  
7nde år Heltall setter   Wikipedia  
7nde år Rasjonelle antall setter   Wikipedia  
7nde år Reelle tall setter   Wikipedia  
7nde år Algebraisk kalkulasjoner      
7nde år Utlikninger og system av utlikninger   Wikipedia  
7nde år Inequations   Wikipedia  
8nde år Reelle tall   Wikipedia  
8nde år Funksjoner   Wikipedia  
8nde år Utlikninger og inequations   Wikipedia  
9nde år Mengdelære   Wikipedia  
9nde år Delene av Matematisk Logikk   Wikipedia  
9nde år Funksjoner   Wikipedia  
10nde år Reelle tall   Wikipedia  
10nde år Funksjoner og utlikninger   Wikipedia  
10nde år Tellingsmetoder      
11. året Deler av matrisealgebra   Wikipedia  
11. året Systemer av lineære utlikninger   Wikipedia  
11. året Grense av en funksjon   Wikipedia  
11. året Kontinuiteten av Funksjoner   Wikipedia  
11. året Derivability      
12 år Grupper   Wikipedia  
12 år Ringer   Wikipedia  
12 år Korps      
12 år Ringer og korps morphism      
12 år Polynomisk ringer   Wikipedia  
12 år Primitiv      
12 år Bestemt Vesentlig   Wikipedia