Nieuwe gebruiker


Student-account

Parent account

Leraar account


  • De account type "leraar" uit te breiden met een ouder met het recht om lessen voor studenten (student account);

  • Een leraar kan meertalige huiswerk maken voor hun leerlingen; Elke student kan doen het huiswerk in zijn taal;

  • De leraar kan de huiswerk doen door zijn studenten;

  • De leraar kan worden aangemeld via e-mail over nieuwe oefeningen en ander nieuws;

  • Alle accounts zijn gratis, maar je account kan worden verwijderd zonder bericht als u niet voldoen aan de voorwaarden van deze site;

Maak leraar account Maak leraar account