LOGIN

Login:

Wachtwoord:

DE NIEUWE GEBRUIKER

Student-account Parent account Leraar account

Configuratie

NIEUWSBRIEF

Roemenië


Jaren van studie Hoofdstukken Programma's van studies

Algebra

1ste jaar Natuurlijke nummers van 1 tot 10   Oefening
1ste jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 30   Oefening
1ste jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 100   Oefening
2e jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 100   Oefening
2e jaar Over niveau   Oefening
2e jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 1000     Oefening
3e jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 1000 Wikipedia Oefening
3e jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 10000 Wikipedia Oefening
3e jaar De vermenigvuldiging   Wikipedia Oefening
3e jaar De divisie   Wikipedia Oefening
3e jaar De bestelling van operaties   Wikipedia Oefening
3e jaar Het gebruikend haakje   Wikipedia Oefening
4de jaar Natuurlijke nummers van 0 tot 1000000 Wikipedia Oefening
4de jaar De vermenigvuldiging tafel   Wikipedia Oefening
4de jaar De divisie   Wikipedia  
4de jaar Klas (eenheid, duizenden, miljoen)      
4de jaar Schrijven Romein nummert   Wikipedia  
4de jaar De bestelling van operaties   Wikipedia Oefening
4de jaar Het gebruikend haakje   Wikipedia  
5de jaar Natuurlijke nummers   Wikipedia  
5de jaar Verhogende natuurlijk nummer aan te drijven   Wikipedia  
5de jaar Het cijfer systeem   Wikipedia  
5de jaar De verzamelingenleer   Wikipedia  
5de jaar Het redelijke nummer   Wikipedia  
5de jaar Het wiskundig gemiddelde van twee of meer nummers   Wikipedia  
5de jaar De fractie   Wikipedia  
5de jaar Percenten   Wikipedia  
6de jaar Natuurlijke nummers   Wikipedia  
6de jaar Het positieve redelijke nummer   Wikipedia  
6de jaar Fracties en procent Wikipedia Oefening
6de jaar Gehele getallen   Wikipedia  
7de jaar Gehele getallen zetten   Wikipedia  
7de jaar Redelijke nummers zetten   Wikipedia  
7de jaar Reaal nummert stel   Wikipedia  
7de jaar Algebraïsche berekeningen      
7de jaar Vergelijkingen en systeem van vergelijkingen   Wikipedia  
7de jaar Inequations   Wikipedia  
8e jaar Reaal nummert   Wikipedia  
8e jaar Functie   Wikipedia  
8e jaar Vergelijkingen en inequations   Wikipedia  
9e jaar Verzamelingenleer   Wikipedia  
9e jaar De Elementen van Wiskundige Logica   Wikipedia  
9e jaar Functies   Wikipedia  
10e jaar Echte aantallen   Wikipedia  
10e jaar Functies en vergelijkingen   Wikipedia  
10e jaar Tellende methodes      
11de jaar Elementen van matrijsalgebra   Wikipedia  
11de jaar Systemen van lineaire vergelijkingen   Wikipedia  
11de jaar Grens van een functie   Wikipedia  
11de jaar De Continuïteit van Functies   Wikipedia  
11de jaar Derivability      
12de jaar Groepen   Wikipedia  
12de jaar Ringen   Wikipedia  
12de jaar Korpsen      
12de jaar Morphism van ringen en van korpsen      
12de jaar Uit meerdere namen bestaande ringen   Wikipedia  
12de jaar Primitieven      
12de jaar Welomlijnde Integraal   Wikipedia  

De geometrie

1ste jaar Geometrische voorwerpen     Oefening
2e jaar Geometrische voorwerpen      
2e jaar Eenheden van maat      
2e jaar De maat van tijd      
3e jaar Geometrische voorwerpen      
3e jaar Eenheden van maat   Wikipedia  
4de jaar Lijnen   Wikipedia  
4de jaar Geometrische 2d heeft bezwaar   Wikipedia  
4de jaar Geometrische voorwerpen met bijlen van symmetrie      
4de jaar De rekenende omtrek   Wikipedia  
4de jaar De maat eenheden vertaling   Wikipedia  
5de jaar Geometrische voorwerpen   Wikipedia  
5de jaar Voorwerp bouw gebruikend symmetrie en vertaling      
5de jaar Geometrische voorwerpen      
5de jaar Eenheden van maat   Wikipedia  
6de jaar Geometrische voorwerpen      
6de jaar Geometrische voorwerpen      
6de jaar De lijn   Wikipedia  
6de jaar Hoeken   Wikipedia  
6de jaar De driehoek   Wikipedia  
6de jaar De loodrechte stand   Wikipedia  
6de jaar Het parallellisme   Wikipedia  
6de jaar Vierzijdig   Wikipedia  
7de jaar De herziening      
7de jaar Gelijkaardige driehoeken   Wikipedia  
7de jaar Metrische relaties in juiste driehoek   Wikipedia  
7de jaar De cirkel   Wikipedia  
8e jaar Relaties tussen punt, lijnen en schaaft      
8e jaar De rechthoekige raming in een vliegtuig      
8e jaar Rekenend van gebieden en volumes      
9e jaar Vectoren      
9e jaar Vector rekening      
10e jaar Cartesiaanse coördinaat in twee afmetingen      
10e jaar De coördinaten van vector in twee afmetingen      
10e jaar Vergelijking van een rechte lijn in twee afmetingen      
10e jaar De voorwaarden van het parallellisme      
10e jaar De voorwaarde van Perpendicularity      
10e jaar De berekeningen van de afstand en van het gebied