ผู้ใช้ใหม่


บัญชีนักศึกษา

บัญชีผู้ปกครอง

บัญชีครู


  • ประเภทบัญชีแม่ "" เพิ่มบัญชีนักเรียนที่มีสิทธิ์ที่จะดูกิจกรรมที่ทำโดยเด็กนักเรียนของบัญชี ();

  • ผู้ปกครองสามารถสร้างบ้านหลายภาษาสำหรับเด็กของพวกเขาเด็กแต่ละคนสามารถทำบ้านในภาษาที่ต้องการของเขา

  • ผู้ปกครองสามารถดูการบ้านทั้งหมดเด็กและผลนั้น

  • ผู้ปกครองสามารถแจ้งทางอีเมลเกี่ยวกับบ้านเด็กแบบฝึกหัดใหม่และข่าวอื่นๆ

  • บัญชีทั้งหมดจะเสียค่าใช้จ่ายแต่บัญชีของคุณจะถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้

สร้างบัญชีผู้ปกครอง สร้างบัญชีผู้ปกครอง