ล็อกอิน

ล็อกอิน:

รหัสผ่าน:

ผู้ใช้ใหม่

บัญชีนักศึกษา บัญชีผู้ปกครอง บัญชีครู

การกำหนดค่า

จดหมายข่าว

โรมาเนีย


ปีการศึกษา บท โปรแกรมการศึกษา

http://www.edu.ro

โปรแกรมโรงเรียน 2 ปีแรก

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียนปีที่สาม

ดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนในปีที่ 4

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียน 5-8 ปี

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียนสำหรับ 9 ปี

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียนปี 10

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียนปี 11

ดาวน์โหลด

โปรแกรมโรงเรียนปี 12

ดาวน์โหลด