MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është MathML?

       MathML (matematike Markup Language) është për qëllim për të lehtësuar përdorimin dhe ri-përdorimit të përmbajtje matematikore dhe shkencore në Web, dhe për aplikacionet e tjera të tilla si sistemet e algjebër kompjuterike, të shtypura radhim, dhe sintezë zë. Më shumë informacion nga www.w3.org/Math ...


Çfarë është "MathML për Vetëtima"

       "MathML për Vetëtima" është një grup i projekteve burim të hapur e cila lejon shfaqen, redaktimi, duke e parë dhe përpunimin e funksioneve dhe ekuacione matematikore në faqet e Internetit. Programimin është bërë në Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web