MathML per Flash

MathML per Flash MathML IDE Editor MathML MathML Gràfic MathML Fórmula MathML a les pàgines web
Què és MathML?

       MathML (Mathematical Markup Language) es destina a facilitar l'ús i reutilització de continguts matemàtics i científics en la web, i per a altres aplicacions com ara sistemes d'àlgebra computacional, imprimir la composició tipogràfica, i la síntesi de veu. Més informació de www.w3.org/Math ...


Què és "MathML per a Flash"

       "MathML per Flash" és un grup de projectes de codi obert que permet mostrar, editar, visualització i processament de funcions i equacions matemàtiques en pàgines web. La programació es realitza en Adobe Flash AS3.

MathML IDE Editor MathML MathML Gràfic MathML Fórmula MathML a les pàgines web