MathML para Flash

MathML para Flash MathML IDE MathML Editor MathML Gráfico MathML Formula MathML en páxinas web
O que é MathML?

       MathML (Mathematical Markup Language) é destinado a facilitar a utilización e reutilización de contidos matemáticos e científicos na web, e para outras aplicacións tales como sistemas de álxebra de ordenador, impresión tipográfica e síntese de voz. Máis información www.w3.org/Math ...


¿Que é "MathML para Flash"

       "MathML para Flash" é un grupo de proxectos de código aberto que permite a visualización, edición, visualización e procesamento de funcións e ecuacións matemáticas en páxinas web. Programación é feita en Adobe Flash AS3.

MathML IDE MathML Editor MathML Gráfico MathML Formula MathML en páxinas web