MathML cho Flash

MathML cho Flash MathML IDE Biên soạn MathML Đồ MathML MathML thức MathML trên các trang web
MathML là gì?

       MathML (Mathematical Markup Language) là nhằm tạo thuận lợi cho việc sử dụng và tái sử dụng của toán học và khoa học nội dung trên trang Web, và cho các ứng dụng khác như hệ thống đại số máy tính, in typesetting, và tiếng nói tổng hợp. Biết thêm thông tin từ www.w3.org/Math ...


Thế nào là "MathML cho Flash"

       "MathML cho Flash" là một nhóm các dự án mã nguồn mở cho phép hiển thị, chỉnh sửa, xem và xử lý chức năng và toán học equations trong các trang web. Các chương trình được thực hiện trong Adobe Flash AS3.

MathML IDE Biên soạn MathML Đồ MathML MathML thức MathML trên các trang web